Ide Lábam Netova !

Őszintén reméljük, jól szorakoztak!

A fellépő csoportok műsorát Sztankó Károly koreografálta. Az előadás védnöke Bognár Levente, Arad alpolgármstere.

“Ide lábam, ne tova,

Ne a szomszéd faluba.

Mert a szomszéd faluba

Nincs ilyen jó muzsika.”

A mai világban divat eldobni a “régit” az “új” kedvéért. De ezt nem tehetjük meg játékainkkal, dalainkkal, táncainkkal. Hagyományos kultúránk sok száz év alatt kialakult “sűrítmény”, amely rendkívül sok nevelői tapasztalatot is hordoz magában és amelyről, ha a világ fejlődési versenyében részt akarunk venni, nem mondhatunk le!

A tánc és a játék pótolhatatlan nevelői értékéről nem mondhat le senki. A tánchagyományok a közösségi együttlét, a szórakozás lehetőségét biztosítják. Ősi hagyományainkban, a tánc nemcsak a szórakozás egyik formája volt, hanem fontos szerepet játszott hitéletünk szertartásaiban, rituáléiban is.

Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is meg kell hogy illesse gyermekeinket.

A tánc a népek, kultúrák szerves függvénye, a mindenkori történelmi időszak kifejezője. Minnél több táncot ismerünk meg, annál közelebb kerülünk a világ valóságához.

A tánc hétköznapi életünk mozgásrendjénél sokszorte nehezebb, szervezett, esztétikai szempontok szerint válogatott, szuverén kifejező erővel rendelkező mozgásforma. Él a ritmika sokféleségével, igazodik a kísérő zenéhez. Összességében egy csodálatos világ részesei lehetünk, ha a táncokkal megismerkedünk.

A népművészet hagyományainak elsajátítását, a ma még fellelhető évszázados értékek megőrzését nem lehet elég fiatalon kezdeni. Népi műveltésgünk megismerése, a népi játék és tánc szórakoztató vagy művészi formája egyaránt gazdagítja a résztvevőket, nézőket is egyaránt.

Sztankó Károly magyar-néprajz szakos tanár, néptánc- és drámapedagógus, óvodapedagógus. A Balassi Táncegyüttes egykori tagja, főállásban a Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola tanszékvezető néptánctanára, néprajzkutató. Oktatott gáji, illetve kisiratosi diákokat, oktatott kisiratosi néptánc-táborokban, 2008. ősze óta pedig csikys kisdiákok, illetve a kollégista középiskolás diákok néptáncoktatásával foglalkozik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *