Az Alalpítványról

  Az 1991-ben való bejegyzése óta az Alma Mater Alapítvány fő célkitűzése, az oktató-nevelő munka támogatása Arad megye magyar tannyelvű iskoláiban, különös tekintettel az aradi magyar középiskolára, valamint a szociálisan veszélyeztetett gyermekek felkarolása.

  Az alapítvány első nagy megvalósítása az 1992-ben a Csiky Gergely Iskolacsoport használatára átadott informatika terem volt. 1994-ben az alapítvány az Arad megyei magyar iskolák rendelkezésére bocsájtotta az újonnan berendezett Lippai Ifjúsági központot. 1997-ben az alapítvány iskolabuszt vásárolt, amellyel külföldi és belföldi kirándulásokat szervezett diákoknak és pedagógusoknak, mindaddig, amíg a bevezetett rendelkezések már nem tették lehetővé az autóbusz fenntartását és működtetését.

  1999 augusztusában elkezdődött a Csiky Gergely Iskolacsoport Kollégiumának felújítása, újjáépítése. Az Apáczai Közalapítvány, az aradi városi tanács de számos külföldi és aradi támogató segítségével újjáépített bentlakás átadására 2003 októberében került sor. Az újonnan átadott bentlakás lehetőséget nyújtott számos vidéki, közép és általános iskolás gyermeknek az anyanyelvén való továbbtanulásra.

  Közben a diákok részére tanulmányi, hagyományőrző és sportvetélkedőket, kirándulásokat szerveztünk. Az Alma Mater ösztöndíjak, jutalmak, keresztszülői támogatások komoly segítséget jelentenek az arra rászorulóknak.

  1997-ben jelent meg először az alapítvány kulturális lapja a Szövétnek, és ugyanakkor az alapítvány megkezdte könyvkiadói tevékenységét is.

  Az alapítvány meghívására Aradon járt és előadást tartottak olyan nagy személyiségek, mint dr. Hámori József, dr. Solymosi Frigyes, Dévai Nagy Kamilla, Vitályos Ildikó, stb.

  1991-től kétévenként megrendezzük az aradi magyarok véndiáktalálkozóját, melynek alkalmából számos kulturális rendezvény is megrendezésre kerül.

  Kapcsolataink egyházainkkal, civil szervezetekkel (Kálmány Lajos Társaság, Hagyományőrzők Egyesülete, Kölcsey Egyesület) folyamatosan működik. A térségi kapcsolatok közül megemlíthetjük a nagyváradi székhelyű Premontrei Diákok Egyesületével, valamint a Lakiteleki Népfőiskolával fennálló kapcsolatunkat. Nemzetközi szintű kapcsolataink a Budapesti, Kölni, Stanbergi társszervezetekkel, valamint az amerikai Connecticuti Kulturális Egyesülettel van.

Tevékenységek

Versenyek kisiskolásoknak

  Az aradi Alma Mater Alapítvány segítséget nyújt abban, hogy Arad megyei kisiskolások is részt vehessenek az Apáczai Kiadó, a Lakitelek Népfőiskola és a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által szervezett “Kis matematikus” és “Kis nyelvész” versenyen.

  10-12 aradi, arad megyei iskola nevezett be és körülbelül 90-100 gyermek vett részt a négyfordulós levelezős versenyen. A jelentkezések összesítését, a feladatlapok iskolákba való kijuttatását, a megoldások összesítését és Lakitelekre való eljuttatását vállalja fel az alapítvány. Szintén az alapítvány szervezi meg és támogatja a legeredményesebb diákok és kísérőik utazását a lakiteleki döntőre, amikor általában vagy egy Ópusztaszeri vagy egy szegedi látogatást is beiktatunk a programba.

  A Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló kisiskolák tanulói számára szervezett “Ifjúsági KI MIT TUD?” verseny és „Helyesíró egyéni- és csapatverseny” támogatását is az alapítvány vállalta magára. Helyszín: Lakitelek Népfőiskola.

Verseny-kirándulás a megye 5-8 osztályos tanulóinak.

 • Márki Sándor történelmi és hagyományőrző verseny
 • Évvégi Kirándulás- Budapesti Puskás Tivadar Távközlési technikum támogatásával. Olyan magyar diákoknak, akik a Csikyben folytatják tovább tanulmányaikat. Így jutottunk el Budapestre, Egerbe, Esztergomba, Pannonhalmán, Komáromban, de láttuk Sopront és A Fertő tavat is.

Ösztöndijak-Támogatások -Bentlakók számára

 • Pályázat utján a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma, a “Magyar szórványkollégium működési költségeinek átvállalása” témájú 1428/2008 iktatási számú pályázatukat elfogadta és 1.000.000 forint támogatásban részesítette.
 • HSCS –támogatás 20 ösztöndij, ösztöndijként 300 dollár.
 • Budapest –hagyományörző ösztöndij -2 ösztöndíj.
 • Keresztszülői támogatás- Chruse Erika, Vilhelm Károly, Pop Éva, Kövér Andrea és Erdélyi Ildikó és más magyarországi és hazai támogató hozzájárulásával.

Támogatások –évvégi jutalmak

 • Wieser Alap keresztszülői és szociális támogatásai ( egy keresztgyerek és négy szociális).
 • Évvégi dijak . Erdélyi, Wieser, Varga József .

Bentlakási nevelőmunka támogatása

  Bentlakási nevelőmunka támogatása.

  Néptáncoktatás

  Felzárkoztató román órák

  Tevékenységek támogatása, Szüreti bál, Farsang, Kollégisták ballagása

Szorványoktatás

Szövétnek –kéthavonként megjelenő kulturális lap

Vezetőség

Kuratórium

 • Kranowsky Nagy Andrea – elnök
 • Ilisie Réka – alelnök
 • Vékony Zsolt – titkár

Tiszteletbeli elnök Böszörményi Zoltán.

Tagok

 • Nagy Etelka
 • Gali Izabella
 • Gera Róbert
 • Pataky Lehel Zsolt
 • László Ferenc
 • Boros Cristian
 • Hadnagy Éva
 • Berki Fláviusz

Ügyvezető elnökség

 • Tóthpál Renáta – elnök
 • Fekete Karolina – alelnök
 • Kóri Edina – pénztáros

Cenzor bizottság

 • Lukács Edit
 • Berecz Gábor
 • Kozma Erzsébet

  Dokumentumok