Közgyűlési meghívó

Az Alma Mater Alapítvány alapszabályzata értelmében, a kuratórium nevében tisztelettel meghívom a tagságot és mindazokat, akik szeretnének az alapítvány tagjai lenni (évi 25 lejes tagdíj ellenében) a 2019. április 12-én, pénteken 17 órától az aradi Jelen Házban (M. Eminescu utca 55–57. sz.) tartandó Közgyűlésre.

A tervezett napirend:

1. Tagsági helyzet tisztázása;

2. 2018-as pénzügyi beszámoló;

3. 2019-es tervek, tevékenységek;

4. Egyebek.

Amennyiben a közgyűlés első összehívásra határozatképtelen, a második összehívás időpontja: 2019. április 12., péntek 17.30 óra, ugyanott (a jelenlévőkkel).

Kranowszky Nagy Andrea, elnök