Meghívó

Tisztelettel meghívjuk Önt a

Winkler Lajos születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett emlékestre, 2013. május 21-én, kedden, délután 6 órakor a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád-termébe.

Az aradi születésű gyógyszerész életéről, tudományos munkásságáról Prof. Dr. Paál Tamás, Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka, valamint Biber Éva tart előadást.

Winkler Lajos 1863. május 21-én született Aradon. Egyetemi tanulmányai előtt Aradon, Rozsnyai Mátyás patikájában gyakornoskoskodott, majd a budapesti Tudományegyetemet elvégezve (1885) gyógyszerész oklevelet szerzett.

Az analitikai kémia nemzetközileg elismert kiváló tudósaként három évtizeden át oktatta a kémiát a budapesti Tudományegyetemen. Doktori disszertációja egy olyan analitikai módszer volt, amely rögtön híressé tette nevét. A vízben oldott oxigén meghatározása Winkler módszerével (1888) mindmáig ismeretes és világszerte használatos.

Publikációinak száma meghaladja a kétszázat, könyvei jelentek meg külföldön, továbbá ő dolgozta ki a magyar Gyógyszerkönyv III. és IV. kiadásának kémiai részét.

1934-ben vonult nyugalomba. 1939. április 14-én halt meg.

Mindenkit szeretettel várunk!