Tevékenységek

Versenyek kisiskolásoknak

Az aradi Alma Mater Alapítvány segítséget nyújt abban, hogy Arad megyei kisiskolások is részt vehessenek az Apáczai Kiadó, a Lakitelek Népfőiskola és a Bács-Kiskun Megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által szervezett "Kis matematikus" és "Kis nyelvész" versenyen.

10-12 aradi, arad megyei iskola nevezett be és körülbelül 90-100 gyermek vett részt a négyfordulós levelezős versenyen. A jelentkezések összesítését, a feladatlapok iskolákba való kijuttatását, a megoldások összesítését és Lakitelekre való eljuttatását vállalja fel az alapítvány. Szintén az alapítvány szervezi meg és támogatja a legeredményesebb diákok és kísérőik utazását a lakiteleki döntőre, amikor általában vagy egy Ópusztaszeri vagy egy szegedi látogatást is beiktatunk a programba.

A Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló kisiskolák tanulói számára szervezett "Ifjúsági KI MIT TUD?" verseny és „Helyesíró egyéni- és csapatverseny” támogatását is az alapítvány vállalta magára. Helyszín: Lakitelek Népfőiskola.

Verseny-kirándulás a megye 5-8 osztályos tanulóinak.

  • Márki Sándor történelmi és hagyományőrző verseny

  • Évvégi Kirándulás- Budapesti Puskás Tivadar Távközlési technikum támogatásával. Olyan magyar diákoknak, akik a Csikyben folytatják tovább tanulmányaikat. Így jutottunk el Budapestre, Egerbe, Esztergomba, Pannonhalmán, Komáromban, de láttuk Sopront és A Fertő tavat is.

Ösztöndijak-Támogatások -Bentlakók számára

  • Pályázat utján a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma, a "Magyar szórványkollégium működési költségeinek átvállalása" témájú 1428/2008 iktatási számú pályázatukat elfogadta és 1.000.000 forint támogatásban részesítette.

  • HSCS –támogatás 20 ösztöndij, ösztöndijként 300 dollár.

  • Budapest –hagyományörző ösztöndij -2 ösztöndíj.

  • Keresztszülői támogatás- Chruse Erika, Vilhelm Károly, Pop Éva, Kövér Andrea és Erdélyi Ildikó és más magyarországi és hazai támogató hozzájárulásával.

Támogatások –évvégi jutalmak

  • Wieser Alap keresztszülői és szociális támogatásai ( egy keresztgyerek és négy szociális).

  • Évvégi dijak . Erdélyi, Wieser, Varga József .

Bentlakási nevelőmunka támogatása

Bentlakási nevelőmunka támogatása.

Néptáncoktatás

Felzárkoztató román órák

Tevékenységek támogatása, Szüreti bál, Farsang, Kollégisták ballagása

Szorványoktatás

Szövétnek –kéthavonként megjelenő kulturális lap