Az alapítvány

Az 1991-ben való bejegyzése óta az Alma Mater Alapítvány fő célkitűzése, az oktató-nevelő munka támogatása Arad megye magyar tannyelvű iskoláiban, különös tekintettel az aradi magyar középiskolára, valamint a szociálisan veszélyeztetett gyermekek felkarolása.

Az alapítvány első nagy megvalósítása az 1992-ben a Csiky Gergely Iskolacsoport használatára átadott informatika terem volt. 1994-ben az alapítvány az Arad megyei magyar iskolák rendelkezésére bocsájtotta az újonnan berendezett Lippai Ifjúsági központot. 1997-ben az alapítvány iskolabuszt vásárolt, amellyel külföldi és belföldi kirándulásokat szervezett diákoknak és pedagógusoknak, mindaddig, amíg a bevezetett rendelkezések már nem tették lehetővé az autóbusz fenntartását és működtetését.

1999 augusztusában elkezdődött a Csiky Gergely Iskolacsoport Kollégiumának felújítása, újjáépítése. Az Apáczai Közalapítvány, az aradi városi tanács de számos külföldi és aradi támogató segítségével újjáépített bentlakás átadására 2003 októberében került sor. Az újonnan átadott bentlakás lehetőséget nyújtott számos vidéki, közép és általános iskolás gyermeknek az anyanyelvén való továbbtanulásra.

Közben a diákok részére tanulmányi, hagyományőrző és sportvetélkedőket, kirándulásokat szerveztünk. Az Alma Mater ösztöndíjak, jutalmak, keresztszülői támogatások komoly segítséget jelentenek az arra rászorulóknak.

1997-ben jelent meg először az alapítvány kulturális lapja a Szövétnek, és ugyanakkor az alapítvány megkezdte könyvkiadói tevékenységét is.

Az alapítvány meghívására Aradon járt és előadást tartottak olyan nagy személyiségek, mint dr. Hámori József, dr. Solymosi Frigyes, Dévai Nagy Kamilla, Vitályos Ildikó, stb.

1991-től kétévenként megrendezzük az aradi magyarok véndiáktalálkozóját, melynek alkalmából számos kulturális rendezvény is megrendezésre kerül.

Kapcsolataink egyházainkkal, civil szervezetekkel (Kálmány Lajos Társaság, Hagyományőrzők Egyesülete, Kölcsey Egyesület) folyamatosan működik. A térségi kapcsolatok közül megemlíthetjük a nagyváradi székhelyű Premontrei Diákok Egyesületével, valamint a Lakiteleki Népfőiskolával fennálló kapcsolatunkat. Nemzetközi szintű kapcsolataink a Budapesti, Kölni, Stanbergi társszervezetekkel, valamint az amerikai Connecticuti Kulturális Egyesülettel van.