Hírek&Események

Közgyűlést tart az Alma Mater Alapítvány

Alma Mater, 2020. szept. 14. 23:25   [ 2020. szept. 14. 23:29 frissítve ]

Az Alma Mater Alapítvány tisztelettel meghívja tagjait az éves közgyűlésre 2020. szeptember 21-én 17.00 órától a Jelen Ház teraszára.

A napirendi pontok között szerepel az éves beszámoló, az alapító okirat módosítása, vezetőségválasztás és egyéb.

Amennyiben 17.00 órakor a jelenlevők száma nem éri el a határozatképes küszöböt, 17.30-tól a jelenlévőkkel tartjuk meg a közgyűlést.

 

Az Alma Mater Alapítvány vezetősége

XV. Nemzedékek találkozója

Alma Mater, 2019. szept. 18. 5:32

XV. Nemzedékek találkozója, ahol a régi, illetve a frissen végzett "Csikys" diákok találkozhatnak a nekik szervezet színes eseménysorozaton.


Program:

Péntek (szeptember 20.):

17:00 Siska - Szabó Zoltán emlék kiállításának megnyitója
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium díszterme

18:00 Kovách Géza – több mint tanár – könyvbemutató
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium díszterme


Szombat (szeptember 21.):

XV. Nemzedékek találkozója
9:00 Ökumenikus istentisztelet a belvárosi minorita templomban
Helyszín: Aradi Minorita Templom

10:30 A véndiákok üdvözlése a Csiky Gergely Főgimnázium, illetve a Mihai Eminescu Általános Iskola (volt Zárda) udvarán; rövid hagyományőrző zenés-táncos bemutató
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium, illetve a Mihai Eminescu Általános Iskola (volt Zárda) udvara

11:00 Nemzedékek találkozója, osztálytalálkozók
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium, illetve a Mihai Eminescu Általános Iskola (volt Zárda) osztálytermei

11:00 Baranta bemutató és azt követően kiállítás
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium udvara

11:00 - 15:00 között Kézműves foglalkozás, bábozás
Helyszín: Csiky Gergely Főgimnázium díszterme

20.00 Retro parti – DJ Mihaltan István
Helyszín: Jelen ház

Közgyűlési meghívó

Alma Mater, 2019. ápr. 2. 3:53

    Az Alma Mater Alapítvány alapszabályzata értelmében, a kuratórium nevében tisztelettel meghívom a tagságot és mindazokat, akik szeretnének az alapítvány tagjai lenni (évi 25 lejes tagdíj ellenében) a 2019. április 12-én, pénteken 17 órától az aradi Jelen Házban (M. Eminescu utca 55–57. sz.) tartandó Közgyűlésre.

A tervezett napirend:

1. Tagsági helyzet tisztázása;

2. 2018-as pénzügyi beszámoló;

3. 2019-es tervek, tevékenységek;

4. Egyebek.

    Amennyiben a közgyűlés első összehívásra határozatképtelen, a második összehívás időpontja: 2019. április 12., péntek 17.30 óra, ugyanott (a jelenlévőkkel).

 

    Kranowszky Nagy Andrea, elnök

Táncház

Alma Mater, 2018. nov. 14. 0:37   [ 2018. nov. 14. 1:30 frissítve ]

    Október elején újból elkezdődött a táncház-mozgalom az Alma Mater Alapítványnak és az Aradi Táncház Egyesületnek köszönhetően. A szervezők minden kedden 19 órától a Csiky Gergely Főgimnázium dísztermébe várják azokat a felnőtteket, akiket vonz a néptánc világa annyira, hogy el szeretnék sajátítani különböző tájegységek tánclépéseit – természetesen kezdő szinten. A találkozók kellemes környezetben, jó hangulatban zajlanak, a részvétel ingyenes.
    Bővebb információ a 0722–223-199-es telefonszámon kérhető Ilisie Rékától.

Beharangozó

Alma Mater, 2013. szept. 10. 2:00   [ 2013. szept. 10. 2:01 frissítve ]

A szórványért, közösségünkért

Kedves szentpáliak, kedves aradiak!

Nyílt levélben fordulok szentpáli és aradi magyar testvéreinkhez.

A szórványaink iránti felelősség jegyében fordulok Hozzátok.

A szórványról mindannyian tudjuk, hogy olyan közösség, amely a saját kultúrájában, nyelvében, hitében való megmaradás érdekében támogatásra szorul. A támogatás mindannyiunk érdeke, hiszen a szórvány a nemzet határa, s ha a sors fura összjátékaként beolvad, eltűnik, felszámolódik, a határ odébb kerül, mások kerülnek határszerepbe.

Ki nem védi a nyelvi határait? Minden természetesen ösztön és józan eszünk is a védelemre ösztönöz, mindenkinek lehetővé kell tenni az övéi körében való megmaradást.

Ennek a gondolatnak, sőt: parancsolatnak a jegyében fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet Szórvány Bizottsága saját szórvány stratégiáját, amelynek egyik kiemelt szórványtámogató programja a szórványgondnokság.

A szórványgondnokság intézményének közvetlen előzményeiként a magyar falugondnoki szolgálat és az erdélyi szórványlelkészségi gyakorlat szolgál. A falugondnok olyan apró közösségek szolgálatát végzi, ahol nincsenek helyi intézmények, ahol az intézmények hiánya veszélyezteti a közösségek létét. A szórványlelkész pedig a kis, elszigetelt közösségek lelki gondozását végzi, nem egy nagyobb, hanem több kisebb hitbéli közösség lelki, emberi támogatója.

Szórványgondnokság bevezetésére pályázott a temesvári Szórvány Alapítvány, az a civil szervezet, amelynek keretében az említett szórványstratégia elkészült. A Bethlen Gábor Alap pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, így 2013 őszén elindulhat az első szórványgondnoki szolgálat a Kárpát-medencében. Arad megyében kívánjuk elindítani és társul a program végrehajtásában felkértük az aradi Alma Mater Alapítvány csapatát. A Szórvány Alapítvány javaslatára Szentpál lesz az első szórványgondnoki szolgálat helyszíne.

A jó szórványgondnok minden helyi problémát észrevesz, amin tud, segít, amit nem tud megoldani (idő, benzin, tudás hiányában), annak megoldását mások megkeresésével igyekszik szorgalmazni. Érdeklődik, információt keres, kér, közvetít, bátorít, ötletet ad, véleményt formál. Röviden: azon dolgozik, hogy újra működjön, újra életképes legyen a falu magyar közössége. A szórványgondnoki szolgáltatás továbbá biztosítja a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítését is. Ezt a gondnok személye és a munkaeszközét jelentő személygépkocsi fogja szolgálni.

Mi, a szórványgondnoki program tehát segíteni fog megerősíteni a helyi intézményeket, segíteni fog jobban rákapcsolódni az aradi magyar kulturális kínálatra, közelebb hozza az anyaországi lehetőségeket.

Levelem tehát beharangozó. A jó hírnek kijáró örömmel írom. Bizonyos vagyok abban, hogy mindannyian örülni fogunk az új programnak.

Bodó Barna

a Szórvány Alapítvány elnöke

Temesvár, 2013. szept. 5.


Az eredeti dokumentum itt letölthető!

Álláslehetőség!

Alma Mater, 2013. szept. 1. 0:04   [ 2013. szept. 9. 23:19 frissítve ]

Az aradi Alma Mater Alapítvány – egy, a Szórvány Alapítvánnyal közösen futtatott szórványgondnoki projekt keretében –

állást hirdet

 szórványgondnoki munkakör betöltésére.

A  szórványgondnoki munkakör körébe tartozó alapellátási feladatok: iskoláskorú (V-VIII osztályos) gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermek-szállítás (szakköri foglalkozás, sporttevékenységek, nyelvoktatás, iskolai rendezvények stb.); az anyanyelvű kultúrához (előadások, színház, kiállítások, múzeumok, stb.) való hozzáférés elősegítése; szabadidős tevékenység szervezése, segítése (kirándulás, helyi rendezvények, könyvtári kölcsönzés, stb.); a hitélet elősegítése és fenntartása (a szórványlelkész utaztatása, a gyülekezetek közötti kapcsolatok ápolása, stb.).

A szórványgondnok bizonyos szociális feladatok ellátását is biztosítja, éspedig az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, egyéb szolgáltatási igények, illetve közvetíthet a községközpontban székelő önkormányzat és a községhez tartozó falu lakossága között.

A munkavégzés helye: Szentpál falu, Arad megye.

Munkaidő: rugalmas, heti 40 óra.

Jelentkezés: 2013.szept. 10-ig az Alma Mater Alapítványnál postai vagy elektronikus levélben.

Levélcím: 
Arad, I.Calvin u. 22 sz.
irányítószám 310085, Arad megye, Románia

E-mail cím: iroda@almamaterarad.ro

A jelentkezők közül állásinterjú révén választjuk ki a munkavállalót.

Jótékonysági rally az Alma Mater javára

Alma Mater, 2013. aug. 1. 2:55

Augusztus 1-jén indul útjának Németországból, az aradi származású Keilinger Zoltán vezette kéttagú „Pontiac-4-wheeler” névre hallgató csapat, hogy Aradot is érintve körbe utazza a Fekete tengert. A több mint 10000km-es távot faluról falura teszik meg, járt és járatlan utakon, 12 országot érintve. A 20 napos utazást egy, külön erre a célra felkészített kocsival teszik meg, mely lakhelyéül is szolgál a kéttagú csapatnak. Az utazás előtt és alatt a csapat adományokat gyűjt melyeket a www.helpedia.de karitatív célokat szolgáló honlapon lehet felajánlani. Az összegyűlt pénzt Afrikában, karitatív tevékenységet folytató orvosok, illetve a Kölni Alma Mater Alapítvány (az aradi Alma Mater Alapítvány társszervezete) javára ajánlják fel. Útjuk végigkövethető az expedíció Facebook oldalán vagy az induláskor élesített GPS túrakövető oldalon.

Augusztus 1-jén, Berlinből indul tehát a „Black Sea Circle” névre keresztelt jótékonysági rally, mely a tervek szerint szombaton ér Aradra, a Csiky Gergely Főgimnázium udvarára, ahol az érdeklődök találkozhatnak a csapat tagjaival és megtekinthetik az expedíció kocsiját. Az érdeklődőkkel az érkezés pontos időpontját időben közöljük.

Meghívó

Alma Mater, 2013. máj. 12. 22:35   [ 2013. máj. 12. 22:35 frissítve ]

Tisztelettel meghívjuk Önt a

Winkler Lajos  

születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett emlékestre, 2013. május 21-én, kedden, délután 6 órakor a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád-termébe.

Az aradi születésű gyógyszerész életéről, tudományos munkásságáról Prof. Dr. Paál Tamás, Dr. Herczegfalviné dr. Abonyi Etelka, valamint Biber Éva tart előadást.

Winkler Lajos 1863. május 21-én született Aradon. Egyetemi  tanulmányai előtt Aradon,  Rozsnyai Mátyás  patikájában gyakornoskoskodott, majd a budapesti Tudományegyetemet elvégezve (1885) gyógyszerész oklevelet szerzett.

Az analitikai kémia nemzetközileg elismert kiváló tudósaként három évtizeden át oktatta a kémiát a budapesti Tudományegyetemen. Doktori disszertációja egy olyan analitikai módszer volt, amely rögtön híressé tette nevét. A vízben oldott oxigén meghatározása Winkler módszerével (1888) mindmáig ismeretes és világszerte használatos.

Publikációinak száma meghaladja a kétszázat, könyvei jelentek meg külföldön, továbbá ő dolgozta ki a magyar Gyógyszerkönyv III. és IV. kiadásának kémiai részét.

1934-ben vonult nyugalomba. 1939. április 14-én halt meg.

Mindenkit szeretettel várunk!

Az Alma Mater Alapítvány kuratóriuma

Meghívó

Alma Mater, 2013. ápr. 10. 1:23   [ 2013. ápr. 10. 1:25 frissítve ]

Dr. Molnár Róbert (sz. 1972),Kübekháza független polgármestere,volt kisgazda képviselő, parlamenti jegyző
Tisztelettel meghívjuk Önt Dr. Molnár Róbert "Fogadd el a feléd kinyújtott kezet!" című előadására, 2013. április 12-én, pénteken, délután 5 órakor a Jelen Ház dísztermébe.

Házigazda: Hadnagy Éva, Nagy Etelka, Bátkai Sándor. Közreműködik az Arad-Belvárosi Baptista Gyülekezet férfikara, illetve Pálfi Kinga, a Csiky Gergely Főgimnázium X. C osztályos tanulója.

Az előadás előtt és után az érdeklődők megvásárolhatják Molnár Róbert Egy politikus, akit rabul ejtett Isten, illetve Ébresztő, Magyarország! című könyveit. Kívánságra a szerző dedikálja a könyveket.

Az Alma Mater Alapítvány kuratóriuma,
Az Arad-Belvárosi Baptista Gyülekezet

Meghívó

Alma Mater, 2013. jan. 13. 0:22
Tisztelettel meghívjuk Önöket a Szövétnek jubileumi emlékülésére, 2013. január 16-án, szerdán, 17 órakor a Csiky Gergely Főgimnázium Tóth Árpád-termébe
A Szövétnek elmúlt 15 évéről Ujj János főszerkesztő tart beszámolót. Vendégeink:
  • prof.dr. Ormos Pál biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának főigazgatója,
  • dr.Krizbai István orvos, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársa.

Az Alma Mater Alapítvány kuratóriuma1-10 of 13